< back

SUSHI SETS

45. Set 1 sushiset1 8,50 €
5 Nigiri + 6 (Stück) Sake Maki
46. Set 2 sushiset2 9,50 €
5 Nigiri + 6 (Stück) California Maki
47. Set 3 sushiset3 10,00 €
5 Nigiri + 6 (Stück) California Tobiko Maki
48. Set 4 sushiset4 9,50 €
 6 (Stück) California Tobiko Maki + 6 (Stück)
Sake Maki + 6 (Stück) Avocado Maki
 49. Set 5 sushiset5 7,50 €
6 (Stück) Kappa Maki + 6 (Stück) Takuan Maki
+ 6 (Stück) Avocado Maki
 50. Set 6 sushiset6 7,50 €
2 Inari + 6 (Stück) Avocado Maki
+ 6 (Stück) Kanpyo Maki
 51. Set 7 sushiset7 6,50 €
6 (Stück) California Tobiko Maki
+ 6 (Stück) Sake Maki
 52. Set 8 sushiset8  6,00 €
3 Nigiri + 6 (Stück) Sake Maki
 53. Set 9 sushiset9  6,00 €
5 verschiedene Nigiri
 54. Set 10 sushiset10 6,00 €
1 Temaki + 6 (Stück) Sake Maki